Skip to main content

Byggmester Neteland – informasjon om åpenhetsloven

Vi i Byggmester Neteland setter åpenhet og gjennomsiktighet høyt når det kommer til vårt arbeid og våre tjenester. Som en del av vår forpliktelse til åpenhet ønsker vi å informere deg om betydningen av Åpenhetsloven i vårt virke som byggmester.

Åpenhetsloven er en norsk lov som har til hensikt å fremme åpenhet, innsyn og offentlig deltakelse i forvaltningen. Loven sikrer at innbyggere har rett til å få innsyn i dokumenter og informasjon som er produsert av offentlige organer. Dette gjelder også for byggmestere som utfører offentlige oppdrag eller jobber på vegne av offentlige organer.

Som en ansvarlig byggmester er vi underlagt Åpenhetsloven, og vi tar vår plikt til åpenhet på alvor. Vi er forpliktet til å gi deg relevant informasjon om våre tjenester, prosesser, og prosjekter. Dette inkluderer informasjon om prising, kontrakter, kvalitetsstandarder og eventuelle endringer som kan påvirke prosjektet.

Ved å være åpne og transparente ønsker vi å bygge tillit hos våre kunder og samfunnet generelt. Vi legger vekt på at du som kunde skal ha all nødvendig informasjon for å kunne ta informerte beslutninger om ditt prosjekt. Gjennom innsyn og åpen dialog kan vi sikre at du har en god forståelse av hva vi tilbyr og hva du kan forvente.

Byggmester Neteland er opptatt av å overholde loven og ivareta personvernet til våre kunder. Vi behandler all informasjon og dokumentasjon i tråd med gjeldende personvernregler for å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt.
Mer informasjon om dette finnes her Pesonvern

Vår nettside er utformet for å gi deg enkel tilgang til relevant informasjon om våre tjenester, prosjekter og praksis. Vi oppdaterer jevnlig nettsiden vår for å sikre at du får den mest oppdaterte informasjonen. Dersom du har spørsmål om vår overholdelse av Åpenhetsloven eller ønsker ytterligere informasjon om vårt arbeid, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Vårt dedikerte team er alltid klare til å svare på dine spørsmål og gi deg den informasjonen du trenger.

Takk for at du besøker Byggmester Neteland. Vi ser frem til å samarbeide med deg og realisere ditt byggeprosjekt på en åpen og gjennomsiktig måte.