Skip to main content
 

OM OSS

Kunnskap, kompetanse og erfaring under ett tak

OM OSS

Byggmester Neteland AS er et selskap som ble etablert i 2007 men med «røtter» tilbake på tidlig 90-tallet. Utgangspunktet var å samle kunnskap, kompetanse og erfaring fra flere samarbeidende parter under «et tak».
100 % av aksjene i Byggmester Neteland AS er eiet av BMN Invest, der eneste aksjonær er Rune Neteland.
  • Faste ansatte: 96 pr. 2020
  • Disponerer totalt ca 250 årsverk
  • Bygger om ca 100 – 150 butikker pr år
  • Bygger om kontorlokaler
  • Rehabilitering/ totalentrepriser innenfor butikk/kontor – næring

Omsetning

Omsetning 2009: 43 MNOK

10%

Omsetning 2010: 86 MNOK

20%

Omsetning 2011: 111 MNOK

25%

Omsetning 2012: 155 MNOK

40%

Omsetning 2013: 137 MNOK

31%

Omsetning 2014: 152 MNOK

37%

Omsetning 2015: 257 MNOK

60%

Omsetning 2016: 332 MNOK

90%

Omsetning 2017: 350 MNOK

100%

Omsetning 2018: 411 MNOK

100%

Omsetning 2019: 489 MNOK

100%

Omsetning 2020: 430 MNOK

100%

Ansvar og miljø

Miljøprofil

Som entreprenør ønsker vi å redusere innvirkningen vi har på miljøet.
Vi legger vekt på å redusere den negative miljøeffekten produktene, løsningene og driften vår har. I tillegg samarbeider vi med leverandører for å forbedre miljøprestasjonen i nettverket vårt.

Etikk og moral

Respekt og ansvar. Byggmester Neteland AS legger vekt på arbeidsmiljø, trivsel, kompetanseheving, personlig utvikling og behandler alle sine ansatte på en etisk riktig måte. Vi stiller krav som det er mulig å etterleve og kontrollere for alle parter.
Vi vil gå foran med et godt eksempel når det gjelder etisk ansvarlig drift i tråd med gjeldende lover og bestemmelser.
HMS arbeidet spiller en sentral rolle i vår organisasjon og vi jobber stadig med fremme dette arbeidet – slik at vi her kan bli en av «de beste i klassen»

Klikk på logo for å lese mer

Mesterbrevnemnda

“Fagkunnskap gir trygghet” er ikke bare et slagord, det er selve målet med mesterbrevordningen. Mester er en lovbeskyttet tittel som kun innehavere av godkjente mesterbrev kan benytte seg av.

Sentral Godkjenning

Vi har sentral godkjenning.
Godkjenning som tildeles av Direktoratet for byggkvalitet til bedrifter som har dokumentert at foretaket innehar tilstrekkelig fagkompetanse til å kunne frambringe et sluttprodukt med den kvalitet eller beskaffenhet som er fastsatt i plan- og bygningslovgivningen.

Byggmesterforbundet

NBF ble etablert i 1919 og er i dag byggenæringens største organisasjon målt i antall medlemsbedrifter. Vi ønsker å være en slagkraftig organisasjon gjennom å ha seriøse kvalitetsbedrifter som våre medlemmer.

Årets Gaselle

Årets gasellebedrift er en utmerkelse som deles ut av Dagens Næringsliv i samarbeid med Dun & Bradstreet. Det kåres det Dagens Næringsliv kaller «gasellevinnere» blant «gasellebedrifter» i samtlige av Norges fylker. Fylkesvinnerne konkurrerer samtidig om utmerkelsen «årets gasellebedrift» eller «årets gaselle». Utmerkelsen ble første gang utdelt i 2003. Gaselle er riksmålsformen av navnet på dyret gasell.

Krav til bedriftene

  • At det er 4 år eller mer siden bedriften ble etablert
  • At bedriften skal ha hatt omsetningsvekst de siste 4 årene
  • At omsetningen skal være mer enn doblet de siste 4 årene
  • At bedriften har hatt positivt driftsresultat i alle de siste 4 årene

Godkjent Våtromsbedrift

Vi bygger alle våtrom i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN). BVN er et verktøy som til enhver tid er tilpasset de lover, forskrifter og Norsk Standard som til enhver tid gjelder for planlegging og utføring av arbeid i våtrom.