Skip to main content

PERSONVERNERKLÆRING

Personvernansvar

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi behandler personlige data, og har derfor implementert denne personvernerklæringen som informerer deg om hvordan vi behandler dataene dine.

Ovenfor våre kunder er vi Databehandler, og for våre ansatte og leverandører er vi Behandlingsansvarlig. I alle tilfeller sikrer vi at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Adresse: Stålfjæra 12, 0975 Oslo
Postadresse: Postboks 74, 2021 Skedsmokorset
Organisasjonsnummer: 815 588 312
Telefonnummer: 920 40 930
Epost: firmapost@bmnas.no
Nettside: byggmester-neteland.no

Vi sørger for rettferdig og gjennomsiktig databehandling.

Når vi ber om at du gjør dine personopplysninger tilgjengelige for oss, informerer vi deg om hvilke personopplysninger vi behandler, for hvilket formål og hvordan vi behandler disse.

Behandling av personopplysninger

Vi samler inn og behandler informasjon om deg for å oppfylle våre avtalte leveranser på vegne av deg og/eller våre kunder. I tillegg samler og behandler vi informasjon for å forbedre og sikre kvaliteten på våre produkter og tjenester.

Personopplysninger vi samler inn og behandler, består av:

  • Vanlige personopplysninger du oppgir til oss for eksempel når du kjøper eller registrerer deg for våre tjenester, abonnerer på våre nyhetsbrev eller kontakter oss med spørsmål.

Vi samler inn personopplysningene dine i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsformål. Dette skjer når vi behøver å:

  • Oppfylle dine forespørsler om produkter og tjenester
  • Tilpasse vår kommunikasjon og markedsføring til deg
  • Administrere og forvalte våre forretningsforbindelser
  • Oppfyllelse av lovgivning

Vi innhenter ditt samtykke før vi behandler dine personopplysninger for de formålene som er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et rettslig grunnlag for å samle dem. Vi informerer deg om grunnlaget for innsamlingen og vår legitime interesse for behandlingen av dine personopplysninger. Ditt samtykke er valgfritt/frivillig, og du kan når som helst trekke det tilbake ved å kontakte oss.

Vi behandler bare personopplysninger om deg som er relevant og tilstrekkelig i forhold til formålene som er definert ovenfor. Formålet med behandlingen er avgjørende for å vurdere hvilke personopplysninger om deg som er relevant for oss. Det samme gjelder omfanget av personopplysningene vi bruker. For eksempel bruker vi ikke flere personopplysninger enn det vi behøver for det spesifikke formål.

Vi behandler kun nødvendige personopplysninger.

Vår innsamling, behandling og lagring av dine personopplysninger er begrenset til det som er nødvendige for å oppfylle våre formål. Foruten om dette kan lovgivning bestemme hvilke personopplysninger som er nødvendige å samle inn og lagre for vår virksomhet. Type og omfang av personopplysninger vi behandler kan være nødvendig for å oppfylle en kontraktsforpliktelse eller annen rettslig forpliktelse.

Vi kontrollerer at personopplysningene vi behandler om deg ikke er falske eller misvisende. Vi sørger også for å oppdatere dine personopplysninger jevnlig. Fordi våre tjenester er avhengige av at opplysningene dine er korrekte og oppdaterte, ber vi deg om å informere oss om relevante endringer i opplysningene dine.

Vi vil slette dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige i forhold til formålet som var grunnlaget for innsamlingen, behandlingen og lagringen.

Vi vil ikke videresende/-selge dine personopplysninger.

Vi innhenter imidlertid ikke samtykke dersom vi er lovmessig bundet til å videresende dine personopplysninger, for eksempel som en del av rapportering til myndighetene.

Sikkerhet

Vi beskytter dine opplysninger.

Vi har, og vil kontinuerlig tilpasse og utvikle vår informasjonssikkerhet slik at opplysningene dine er beskyttet. Disse tiltakene inkluderer;

  • organisatoriske (spesifiserte instruksjoner, rutiner og prosesser), og
  • tekniske (maskinvare og programvare).

Hensikten er å sikre beskyttelse av dine personopplysninger mot sletting, tap, endring, uautorisert tilgang og publisering, og andre mulige sikkerhetsbrudd.

Bruk av informasjonskapsler

Informasjonskapsler, formål og relevans

Hvis vi benytter informasjonskapsler, vil du blir informert om formålet og bruken med å samle inn opplysninger via disse.

Før vi benytter informasjonskapsler på din enhet, vil vi be om ditt samtykke. Nødvendige informasjonskapsler for å sikre funksjonalitet og konfigurasjoner kan skje uten ditt samtykke.

Google Analytics samler inn avidentifisert informasjon (informasjon som ikke kan spores til en enkeltperson) om besøkende på vår nettside. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Dataen hjelper oss med å sette opp remarketing, samt gir oss nødvendige tall på hvordan vi kan forbedre www.responsivmedia.no og drive strategisk markedsføring.

Les mer om hvordan Google Analytics samler inn og behandler data her.
Lurer du på hvordan Google Analytics hjelper oss med målrettet markedsføring kan du lese mer her.

Dine rettigheter

Du har rett til å få tilgang til dine personopplysninger.

Du har rett til, når som helst, å bli informert om hvilke personopplysninger av deg som vi behandler, hvor de kommer fra, og hva vi bruker dem til. Du kan også få informasjon om hvor lenge vi beholder, og hvem som eventuelt mottar personopplysninger om deg. Du kan benytte dine rettigheter ved å kontakte oss.

Du har rett til å få unøyaktige personopplysninger korrigert eller slettet.

Hvis du mener at personopplysningene vi behandler om deg er uriktige, har du rett til å få de korrigert. Hvis dette er tilfelle, vennligst kontakt oss og informer oss om hvor uriktigheten er, og hvordan de skal rettes.

I noen tilfeller vil vi ha en forpliktelse til å slette dine personopplysninger. Dette gjelder for eksempel hvis du opphever samtykket ditt. Dersom du mener at personopplysningene dine ikke lenger er nødvendige i forhold til formålet vi har samlet dem for, kan du be om å få dataene dine slettet. Du kan også kontakte oss hvis du mener at dine personopplysninger behandles i strid med lovgivning eller andre rettslige forpliktelser.

Når du kontakter oss med en forespørsel om å få dine personopplysninger korrigert eller slettet, undersøker vi om vilkårene er oppfylt, og i så fall vil vi foreta eventuelle endringer eller slettinger.

Du har rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger.

Du kan motsette deg behandling av dine personopplysninger når det ikke kreves av lovgivning. Hvis motsettelsen din er berettiget, vil vi sørge for at behandlingen opphører.

KONTAKT OSS